CS Coding with a smile

Linux bash script – mail when threshold increase of disk

Hi there! Today at work I needed to use a script to send me a mail notification when the the disk was about to get full during an installation. One could argue that I should’ve used some sort of bigger system like Nagios to get these messages, but in...

Read more

Koppling av RJ45 (Notering för mig själv)

Kopplingen av en RJ45:a Inkoppling av ledarna kan göras enligt två olika strukturer, där skillnaden är ordningen som ledarna placeras efter. De tekniska namnen på dessa strukturer är T568A och T568B där den sistnämnda är vanligast i Sverige. Vilken av strukturerna som väljs spelar ingen roll så länge kabeln...

Read more