Koppling av RJ45 (Notering för mig själv)

Kopplingen av en RJ45:a

Inkoppling av ledarna kan göras enligt två olika strukturer, där skillnaden är ordningen som ledarna placeras efter. De tekniska namnen på dessa strukturer är T568A och T568B där den sistnämnda är vanligast i Sverige. Vilken av strukturerna som väljs spelar ingen roll så länge kabeln får samma koppling i båda ändar.

Paren i en TP-kabel har varsin färg (orange, grön, blå och brun). Den ena ledaren är helfärgad och den andra är vit med ett streck av den aktuella färgen. Denna färgkodning används för att på ett enkelt sätt kunna särskilja de olika ledarna.

11-5_t568a 11-5_t568b

10/100 Mbps-koppling 1000 Mbps-koppling (gigabit)
Stift Namn Beskrivning Stift Namn Beskrivning
1 TX+ Sänd data + (par 2) 1 Data1 + Bidirectional data (par 1)
2 TX- Sänd data – (par 2) 2 Data1 – Bidirectional data (par 1)
3 RX+ Mottag data + (par 3) 3 Data2 + Bidirectional data (par 2)
4 Ej använd (par 1) 4 Data3 + Bidirectional data (par 3)
5 Ej använd (par 1) 5 Data3 – Bidirectional data (par 3)
6 RX- Mottag data – (par 3) 6 Data2 – Bidirectional data (par 2)
7 Ej använd (par 4) 7 Data4 + Bidirectional data (par 4)
8 Ej använd (par 4) 8 Data4 – Bidirectional data (par 4)